Par uzņēmumu

Nosaukums:   SIA “PKB Plus”
Reģistrācijas Nr.:   40103594225
Juridiskā adrese:   Kurzemes prospekts 128-103, Rīga, Latvija
Telefons:   +371 29 41 20 23
E-pasts: info@pkbplus.lv                                                                                                  Mājas lapa: www.pkbplus.lv

Galvenie darbības virzieni:

  • Būvprojektu vadība
  • Ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu projektēšana
  • Ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo sistēmu projektēšana
  • Sūkņu stacijas un spiedvadi
  • Ūdens gūtņu aprīkojums
  • Konsultācijas
  • Autoruzraudzība
  • Būvuzraudzība
  • Būvprojektu ekspertīze
  • Konkursa dokumentu projektēšanai un būvniecībai gatavošana, piedāvājumu izvērtēšana